Bestyrelsesarbejde

Bestyrelses-arbejde

Poul Gøbel er en seriøs mulighed - indehaver af bestyrelseslicens

Jeg ønsker at bidrage til et ledelsesmæssigt og strategisk kvalitetsløft i bestyrelseslokalerne til glæde for organisationer og deres medlemmer, virksomhedernes ejere, ansatte, investorer og samarbejdspartnere.

I Danmark har betydningen af bestyrelsesarbejdet længe været undervurderet, da en bestyrelsespost delvis har været en honorering, for et venskab eller for lang og tro tjeneste. Derfor er det ofte således, at det ikke er i tantebestyrelserne de vigtigste beslutninger bliver truffet, men i stedet af den administrerende direktør eller af ejerne i familieselskaberne.

Et professionelt bestyrelsesmedlem yder derimod et godt modspil til den daglige ledelse. Jeg kommer med nyttige erfaringer udefra og tænker i nye baner.

Enhver virksomhed uanset størrelse har i dag brug for at tænke strategisk, at være bevidst om forretningsplaner og en konstant markedstilpasning.

Derfor bør alle virksomheder have en professionel bestyrelse. Jeg er en seriøs mulighed.

Jeg ønsker så at sige at gøre en forretningsmæssig forskel i bestyrelsen. Jeg agerer proaktivt og nytænkende samtidig med et stærkt engagement. Via disse egenskaber ønsker jeg at medvirke til at forandre bestyrelsesarbejdet i en mere værdiskabende retning.

Som indehaver af en individuel licens har jeg:

  • Gennemført en personlig måling og analyse af eget bestyrelsesarbejde
  • Gennemført en bestyrelsesuddannelse, bestået eksamen og har udarbejdet en individuel bestyrelseshåndbog
  • Har mindst 3 års bestyrelseserfaring inden for de sidste 5 år
  • Gennemført en personlig formandssamtale
  • Pligt til en gang om året at deltage i en personlig samtale om eget bestyrelseserhverv

Den individuelle licens fornyes hvert tredje år.

Nuværende bestyrelsesposter kan ses på min LinkedIn-profil.