Opgavetyper

Interim Manager - Direktør til leje.

Bestyrelsen - Fokus på den professionelle bestyrelse. Hvad skal der til?

Fusioner - Erfaring med sammenlægning af organisationer. At få udarbejdet og implementeret en fælles strategiplan for den nye organisation.

Generationsskifte - Efter et generationsskifte skal efterkommeren styrkes i sin funktion som CEO, men hvordan?

Ny investor - Efter salg af egen virksomhed er ønsket nu at indgå som potentiel investor for små - og mellemstore virksomheder. Hvilke muligheder kan spottes?

Iværksætteren - En iværksætter ønsker at lancere et nye produkt, men hvordan?

Lean i praksis - For en forvaltning i landets største kommune er projektets formål at få filosofien bag Lean til at virke i praksis og samtidig sikre, at de ansattes store indsats kommer til at give synlige og målbare resultater.

Ledercoaching - Coaching af en ledergruppe. Målet er at få gruppen til at fungere som et fælles team med fokus på fremtidens udfordringer.

Ny strategiplan - At få omsat den nye strategiplan til eksekvering i organisationen.

Sparring - Direktionens sparringspartner som trusted advisor.

Strategi- og forretningsudvikling

Typisk indledes et projektforløb med at analysere organisationens udgangspunkt som f.eks.

  • Kundetilfredshed og omverdenens forventninger
  • Tilfredshedsundersøgelse i organisationen

I dette analysearbejde involveres kunden allerede i det indledende udviklingsarbejde. Hvilken bæredygtighed har virksomhedens nuværende strategi?

Herefter designes et fremtidsbillede. De fremtidige konkurrencebetingelser og vilkår præciseres. En kreativ proces i tæt samspil med kunden. En vision og række mål bliver resultatet af fremtidsbilledet. Disse gøres efterfølgende realistiske og konkrete gennem handleplaner for en aftale periode.

Organisationsudvikling

Eksisterende strukturer, arbejdsgange og relationer analyseres – der foretages en såkaldt kulturanalyse. Bevarer det bedste og erstatter det uhensigtsmæssige med forslag til, hvordan arbejdsgange kan effektiviseres og organisationen kan videreudvikles – herunder forslag til nye organisations-/samarbejdsformer. I de seneste år er Lean kommet til, som er en væsentlig management-disciplin.

Udover den nøje kortlægning af virksomhedens kultur via relevante undersøgelser arbejdes tillige med formulering og realisering af organisationens værdigrundlag. Værdibaseret ledelse indgår her som en væsentlig management-disciplin.

Ledelsesudvikling

Der arbejdes med alle elementer af leder- og ledelsesudvikling og altid med udgangspunkt i lederens og ledelsens personlige drivkræfter og ressourcer.

Ledelsen klædes så at sige på til at løfte alle de væsentlige opgaver:

  • Virksomhedens mål og resultater
  • Medarbejdernes kompetence og motivation
  • Virksomhedens værdier og kultur
  • Udvikling af teamet
  • Effekt og kvalitet i opgaveløsninger

Der arbejdes bevidst og resultatorienteret med kombinationer af inspiration, processer, træning og rådgivning henimod erkendelse og styrkelse af egen lederstil og fælles ledelsesidéer.

Medarbejderudvikling

Personlig udvikling

Der arbejdes med den personlige udvikling ved at skabe en indsigt i de psykologiske virkemidler i samspillet med andre, og i hvordan man kan videreudvikle egne ressourcer såvel på jobbet som privat. Vi anvender metoder gennem inspiration, test, sparring, supervision og udarbejdelse af individuelle mål og planer for udvikling.

Konflikt- og problemløsning

Konflikter er et uundgåeligt led i menneskelig og organisatorisk samspil. Ledere og medarbejdere trænes i de processer, som erfaringsmæssigt giver gode resultater, flytter holdninger og bidrager med konstruktive metoder til problem- og konfliktløsning.

Teambuilding

Effektivitet og resultatskabende samarbejde funderes på fælles mål og spilleregler, der giver plads til menneskers forskellighed.

Gruppers evne trænes til at sætte mål og komplimentere hinanden. Det sikres, at trivsel og dialog skaber resultater, der direkte kan overføres til hverdagens situationer.

Der anvendes efter behov metoder fra den tætte og nære dialog og analyseform – til den aktive, spændende og udviklende konkurrenceform – bl.a. aktiviteter i naturen.

Coaching

I coaches, når det skønnes nødvendigt for den hensigtsmæssige proces. Hvordan kan medarbejderen se, erkende og reagere på gældende praksis? Hvordan sikres, at nye behov og ønsker omsættes til handling?

PROCES & INNOVATION
Uadskillelige størrelser i jagten på resultater