Om Gøbel Consult

Gøbel Consult er en dansk konsulentvirksomhed ejet af Poul Gøbel. I Gøbel Consult beskæftiger jeg mig med udvikling af organisationer og mennesker.

Poul Gøbel designer og igangsætter udviklingsprocesser – ofte af længerevarende karakter, som engagerer, udfordrer, sætter spor og frem for alt skaber de nødvendige resultater. Netop design af selve processen – den fremadrettede karakter med en anerkendende tilgang – har en altafgørende betydning for resultatet.

Dette kan kun lykkes i et tæt samarbejde med såvel ledelse som ansatte. Af denne grund forudsætter jeg en åben dialog, information og samarbejde på alle niveauer i organisationen. Jeg ser det som den eneste måde, den enkelte leder og ansatte kan tage deres del af ansvaret for såvel organisationens som egen udvikling. Udviklingen handler om innovation, dvs. reel fornyelse, forbedring eller foryngelse.

Jeg deltager kun i konsulentopgaver, hvor ledelse og ansatte og dermed organisationen har fælles interesser i en målrettet udvikling, som rummer hensigtsmæssige processer samt innovation.

Mission

”Forandringernes vinde blæser!” – sagt af mange, men uanset hvilken organisation vi kommer fra, er udsagnet vel mere sandt end nogensinde før. Arbejdsvilkårene er således under konstant forandring som ansat i danske organisationer.

Behov for daglig fokus på at optimere daglige arbejdsprocesser er derfor afgørende. Desværre løses disse opgaver ofte ved at ændre på organisationens strukturer og andre vælger at ”skære alt overflødigt fedt væk”. Men på den lange bane handler det om meget mere end disse ofte smertefulde handlinger.

Det er korrekt, at de traditionelle organisationsstrukturer ikke rækker længere, men det har de fleste opdaget. De fleste har også opdaget, at det er vigtigt for ansatte at medvirke til at definere eget arbejde, tid og liv. Alt sammen har en afgørende konsekvens for fremtidens samarbejdsformer. Vi ser i dag afgørende forskelle i, hvordan ledelse og medarbejdere interagere med hinanden.

Flade hierarkier, netværk og projektstyring afløser allerede i stigende grad de traditionelle organisationer. Initiativ og kreativitet kommer i højsædet, og de vindende organisationer bliver dem, der er i stand til at omdefinere organisation og forretning i tide med efterfølgende konsekvens – dvs. handling. Vi vil se et nødvendigt engagement langt ud i yderste led af organisationen.

Den daglige dialog – ledelse og ansatte i mellem – vil blive mere intens. Netop dialog og coaching vil derfor blive centrale emneområder for udviklingsprojekter.

Min mission er derfor at få organisationen i tale. At skabe den nødvendige dialog på kryds og på tværs i organisationen med sigte på et afgørende fremtidsbillede for organisationen. Et fremtidsbillede der indeholder den adfærd, som kræves for håndtering af morgendagens udfordringer.

Idégrundlag

Det stiller naturligvis særlig krav til mine konsulentydelser. Jeg ser fremtiden for den enkelte organisation som mangfoldig, kompleks og international. Det kræver en smidig konsulentvirksomhed under stadig forandring som samarbejdspartner.

Jeg ønsker en samtidighed ved design af de mest hensigtsmæssige processer for såvel organisation/kunde som konsulent. Det forudsætter, at jeg til enhver tid kan mønstre den bedste konsulent på opgaven.

Jeg er derfor afhængig af et større netværk, som rummer de kompetencer, der skønnes nødvendige i en stadig foranderlig tid. Det betyder naturligvis, at netværket ligeledes over tid er under stadig forandring for at matche tidens trend.

Gøbel Consult er således i tæt samspil med det dynamiske netværk rustet til en spændende fremtid.

Værdigrundlag

Jeg løser konsulentopgaver ud fra følgende forudsætninger og værdier:

  • Jeg ser kunderne som kvalificerede medspillere
  • Jeg forudsætter et tæt samspil i opgaveløsningen
  • Jeg sætter mennesket i centrum
  • Jeg forudsætter, at alle mennesker er unikke

Kundens behov afgør til enhver tid flowet i procesforløbet. Jeg forudsætter, at alle opgaver tager udgangspunkt i den aktuelle situation.

Min konsulentbistand og arbejdsform vil i alle opgaveløsninger være præget af 4 proceselementer:

  • Erkendelse
  • Vision/Mål
  • Løsning
  • Handling

Min rådgivning skal være så tæt på kundens virkelighed og behov, at effekten direkte kan afløses i det daglige arbejde.

Konsulenter

Som konsulent har jeg et holistisk syn på udvikling og ledelse. Det gælder på individ-, gruppe- og organisationsniveau. Organisationer ser jeg som værende i stand til at udfolde og forandre sig som sociale organismer med en permanent egendynamik.

I mit konsulentarbejde tilrettelægges processerne med respekt for denne egendynamik. Mine primære opgaver er at medvirke til at skabe rammer og vilkår for menneskers og organisationers udvikling.

Gøbel Consult har valgt kompetente samarbejdspartnere, der fuldt og helt kan leve op til ovennævnte krav til konsulentarbejdet. Kompetencerne dækker alle de konsulentydelser, som præsenteres her.